Low construction

Reference list

 1. Izrada podstanice i glavnog gasovoda Makis-Umka. 1991. godine
 2. Izgradnja saobracajnice sa parkingom ispred zgrade TV Beograd u Kosutnjaku, 1991 g
 3. BEOPETROL pumpa u Krnjesevcima, 1992. godine
 4. Izrada vodovoda, kanalizacije i kolektora za RTV Beograd u Ul. Takovskoj. 1995 godine
 5. Prosirenje dela saobracajnice STEPOJEVAC-VREOCI, kao i mostovi na toj deonici.1995, godine
 6. Izrada i sanacija klizista na pruzi LAPOVO-BEOGRAD. 1996 godine
 7. Izgradnja saobracajnica u krugu vojno remontnog zavoda MOMA STANOJLOVIC u Batajnici.1997. godine
 8. JUGOPETROL pumpa u Smederevu.1998 godine - Izrada prilazne saobracajnice BEOPETROL-a (cca 2 500 m2) 1995. godine
 9. Izrada parking prostora upravne zgrade BEOPETROL-a (cca 4 000 m2).1996. godine
 10. Rasciscavanje emisione stanice RTS-a, ostesene za vreme NATO bombardovanja, CRNIVRH i izrada antenskog stuba.2001. godine
 11. BEOPETROL pumpa u Jakovu, i adaptacija vise Beopetrolovih pumpi. 2001.godine
 12. Rasciscavanje emisione stanice RTS, ostecene za vreme NATO bombardovanja, JASTREBAC i izrada antenskog stuba.2001. godine
 13. Rasciscavanje emisione stanice RTS, ostecene za vreme NATO bombardovanja
 14. RUDNIK i izrada antenskog stuba. 001. godine
 15. Rasciscavanje emisione stanice RTS, ostecene za vreme NATO bombardovanja
 16. OVCAR, i izrada antenskog stuba. 2001. godine
 17. Izrada gasifikacije na Banovom Brdu u Ul Blagoja Parovica i u sporednim ulicama u duzini od 10 km.2002. godine
 18. Adaptacija Vise elektrotehnicke skole na Vozdovcu u Ul Vojvode Stepe. 2003. godine
 19. OMV JUGOSLAVIJA benzinska stanica Krnjaca 2, u Krnjaci, 2004 godine
 20. OMV JUGOSLAVIJA benzinska stanica Beska 2, u Beskoj, 2005 godine
 21. Rekonstrukcija EKO benzinskih stanica na Karaburmi i u Obrenovcu.2005. godine
 22. Izgradnja saobraćajnice za NAFTACHEM, 2006. godine
 23. Izgradnja utakališta ø150 sa Dunava do rezervara za NAFTACHEM , 2006. god
 24. OMV JUGOSLAVIJA benzinska stanica Vranje u Vranju, 2006. godine
 25. OMV JUGOSLAVIJA, TNG na benzinskoj stanici Krnjaca 2 u Krnjaci, 2006. godine
 26. OMV JUGOSLAVIJA benzinska stanica Indija u Indiji, 2006. godine
 27. OMV JUGOSLAVIJA benzinska szanica Kovin u Kovinu, 2006. godine
 28. Izgradnja B.S. OMV Aranđelovac u Aranđelovcu, 2007. godine
 29. Izgradnja B.S. OMV Pančevo u Pančevu, 2007. godine
 30. Izgradnja B.S. OMV Kraljev, u Konarevu, 2007. godine
 31. Izgradnja TNG-a na B.S. OMV Kranjača 2 u Krnjači, 2007. godine
 32. Izgradnja TNG-a na B.S. EKO u Šiljakovcu, 2007. godine
 33. Rekonstrukcija B.S. EKO na Vidikovcu, 2007. godine
 34. Izgradnja B.S. OMV Požarevac u Požarevcu, 2008. godine
 35. Rekonstrukcija B.S. „LukOil“ na Avalskom putu, 2008. godine
 36. Iskop i ravnanje terena za potrebe stovarišta „KOPAONIK“ u izgradnji, u Belom Potoku kod Beograda, 20.000 m³, 2008. godine
 37. Rekonstrukcija B.S. OMV Jurija Gagarina na Novom Beogradu, 2008/09 godine
 38. Dogradnja TNG-a na B.S. OMV u Vrbasu 2009, godina
 39. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS u Brusu, 2010. godina
 40. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS u Blace, 2010. godina
 41. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS u Rudarama, 2010. godina
 42. Sanacija krova garaže NIS KPC U Beogradu, 3.600,00m², 2010. godina
 43. Rekonstrukcija B.S LUKOIL Kalemegdan u Beogradu, 2010. godine
 44. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Mionica 2010.godina
 45. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Bulevar Sever 1, Beograd 2010. godina
 46. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Obrenovac 2010. godina
 47. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Osečina 2010.godina
 48. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Odžaci 2010. god
 49. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Pukovac. 2010. god
 50. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Vlasotince 2011. god
 51. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Boljevac 2011. god
 52. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Negotin 1 2011. god
 53. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Knjaćevac 1,2011. god
 54. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Negotin 4 2011. god
 55. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Lebane 2011. god
 56. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Raška grad 2011. god
 57. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Kruševac 2, 2011. god
 58. Dogradnja TNG-a na B.S. NIS Sokobanja 2011. god
 59. Rekonstrukcija NIS Kragujevac 3, 2011.
 60. Dogradnja TNG ART-PETROL Čibutkovica 2012. god
 61. Ugradnja separatora (20 komada)na vise NIS benzinskih stanica 2011 i 2012 god
 62. Izrada piozometara (2 kom) NIS Valjevo 2012. god
 63. Radovi na izradi hidrantske mreže NIS Požega 2012. god
 64. Radovi na saobraćajnici NIS Aeroservis Beograd 2012. god
 65. Izrada nadstrešnice NIS Kikinda 2012. god
 66. Radovi na rušenju objekta NIS Plandište 2012. god
 67. Radovi na hidrantskoj mreži u Rafineriji u Novom Sadu 2012. god
 68. Radovi na rebrendingu na 4 NIS benzinske stanice 2012. god
 69. Nasipanje pozajmišta na pristaništu u rafineriji nafte Pančevo 2012. god
 70. Radovi na održavanju pogon NIS TNG Ovča 2013. god
 71. Radovi na asfaltiranju saobraćajnica na skladištima TNG-a 2013. god
 72. Radovi na rzšenju 12 benzinskih stanica 2013. god
 73. Radovi na ugradnji separatora na 67 NIS benzinskih stanica 2013. god
 74. Podbušivanje Kikindskog kanala za potrebe NIS-a 2014. godine
 75. OdržavanjeNIS skladišta, 2014. godin
 76. Podlivka za potrebe NIS-a u skladištu Elemir 2014. godina
 77. Rušenje osamnaest NIS SSG,2014 godina
 78. Sanacija tankvane centralne pumparnice blendinga ulja za potrebe NIS-a, 2015. godina
 79. Izrada sanitarne zone pet bunara za potrebe RK Kolubara 2015. godina
 80. Rušenje jedne BS za potrebe LUKOIL-a, 2015. godina
 81. Betoniranje platoa na skladištu u Elemiru za potrebe NIS-a, 2015. godina
 82. Sanacija septičkih jama na NIS SSG, 2016. godina
 83. Rušenje i izgradnja NIS SSG Kraljevo 4,2016. godina
 84. Ugradnja pijozometara na NIS SSG, 2017. godina
 85. Rušenje i izgradnja NIS SSG Kikinda, 2017. godina
 86. Rušenje i izgradnja NIS SSG Topola , 2017. godina
 87. Ugradnja šesnaest separatora za potrebe NIS-a, 2018. godina
 88. Rušenje NIS SSG, 2018. godina
 89. Sanacija saobraćajnica na NIS SSG, 2018. godina
 90. Rušenje šest NIS SSG, 2018. godina
 91. Rušenje šest NIS SSG JUG, 2018. godina
The site uses cookies to personalize content and advertisements, to operate social media features, and to analyze website traffic. You can read more about it by clicking "Show details" button.
The site uses cookies to personalize the content and advertisements displayed on the site.